1

Kwestie podatkowe związane z zakupem działki budowlanej

Organy podatkowe bacznie przyglądają się umowom kupna sprzedaży nieruchomości. Zazwyczaj obiektem ich zainteresowania jest źródło pieniędzy przeznaczanych na zakup działki budowlanej oraz prawidłowość wyceny nieruchomości przez strony umowy.

Zakup działki budowlanej a Urząd Skarbowy

Często zdarza się, że dana osoba decyduje się na zakup działki budowlanej a Urząd Skarbowy po kilku miesiącach od transakcji zgłasza swoje zastrzeżenia. Najczęściej dotyczą one nieprawidłowej wyceny nieruchomości przy transakcji kupna sprzedaży. Wynika to z faktu, że podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% oblicza się według szacowanej wartości nieruchomości. Nieuczciwi kontrahenci często zawierają w umowie wartość niższą od rzeczywistej. W przypadku, gdy strony podadzą wartość zaniżoną, muszą się liczyć z tym, że Urząd Skarbowy taki zabieg wykryje.
W takim przypadku fiskus wzywa strony umowy do podania prawidłowej wartości nieruchomości. Jeżeli i ona będzie budzić wątpliwości, Urząd Skarbowy skorzysta z usług fachowego rzeczoznawcy majątkowego, który oceni właściwą wartość włości. Jeżeli różnica między wartością podaną przez strony umowy a tą dokonaną przez rzeczoznawcę będzie przekraczała 33% wartości nieruchomości, na strony umowy zostanie nałożony solidarny obowiązek spłaty kosztów związanych z usługami świadczonymi przez rzeczoznawcę. Należy również liczyć się z koniecznością zapłaty zaległego podatku.
Druga sytuacja, w których Urząd Skarbowy zgłasza zastrzeżenia przy zakupie działki budowlanej to źródło pochodzenia pieniędzy przeznaczanych na jej zakup. Są to zazwyczaj sumy znaczne, którym fiskus przypatruje się z należytą starannością. W przypadku, gdy kupujący nie będzie w stanie wykazać źródeł dochodów, które przeznacza na zakup działki budowlanej, musi liczyć się z tym, że pieniądze zostaną uznane za pochodzące z niewiadomego źródła. Wiąże się to z koniecznością uiszczenia zryczałtowanej stawki podatku w wysokości 75% wartości wątpliwej sumy.
Aby uchronić się przed opisaną powyżej sytuacją, należy skrupulatnie zbierać informacje o osiąganych dochodach. Bez wątpienia złotym dowodem są tu wyciągi z rachunków bankowych, na których księgujemy sumy z konkretnych tytułów. Nie warto czynić zaniedbań w tym zakresie, ponieważ zatargi z Urzędem Skarbowym do łatwych nie należą, a sposoby dowodzenia legalności dochodów nie zawsze się sprawdzają.

admin

One Comment

  1. Nie da się ukryć, że w każdej sytuacji jak człowiek się wzbogaci musi bardzo uważać na to, żeby nie łamać prawa. Czasami robi się to bezwiednie, jednak nikogo to nie interesuje…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *