1

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

Zakup mieszkania na rynku wtórnym wiąże się z wieloma kosztami. Istnieje możliwość zmniejszenia ich wysokości tylko w pewnym zakresie, ponieważ niektóre opłaty mają charakter stały. Dzielą się one na transakcyjne oraz związane z ewentualnym kredytem hipotecznym. Jakie są opłaty notarialne przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym/ Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym związane są z faktem, że do przekazania nieruchomości może dojść tylko poprzez akt notarialny. Jest to forma kwalifikowana, której niezachowanie grozi nieważnością całej transakcji. Notariusz, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych, pobiera opłatę w wysokości 2% wartości nieruchomości. Bardzo ważny jest fakt, że nie można licytować tej stawki i należy ją zapłacić w takiej właśnie wysokości. Opłatą, o której wysokość możemy śmiało licytować się z notariuszem, jest taksa notarialna. Jest to koszt sporządzenia aktu notarialnego. Jej maksymalna wysokość jest określona ustawowo. Z reguły jednak rzadko ma zastosowanie, ponieważ na rynku usług... czytaj dalej