1

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

Zakup mieszkania na rynku wtórnym wiąże się z wieloma kosztami. Istnieje możliwość zmniejszenia ich wysokości tylko w pewnym zakresie, ponieważ niektóre opłaty mają charakter stały. Dzielą się one na transakcyjne oraz związane z ewentualnym kredytem hipotecznym.

Jakie są opłaty notarialne przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym/

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym związane są z faktem, że do przekazania nieruchomości może dojść tylko poprzez akt notarialny. Jest to forma kwalifikowana, której niezachowanie grozi nieważnością całej transakcji. Notariusz, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych, pobiera opłatę w wysokości 2% wartości nieruchomości. Bardzo ważny jest fakt, że nie można licytować tej stawki i należy ją zapłacić w takiej właśnie wysokości.
Opłatą, o której wysokość możemy śmiało licytować się z notariuszem, jest taksa notarialna. Jest to koszt sporządzenia aktu notarialnego. Jej maksymalna wysokość jest określona ustawowo. Z reguły jednak rzadko ma zastosowanie, ponieważ na rynku usług notarialnych istnieje duża konkurencja, dlatego mało która kancelaria notarialna pozwala sobie na narzucenie maksymalnej stawki. Wysokość taksy zależy od dobrej woli notariusza, jednak w żadnym wypadku nie może być wyższa niż maksimum określone w ustawie. Przy jej ustalaniu najważniejszą kwestią jest wartość nieruchomości, będącej przedmiotem umowy.
Stałą wysokość mają opłaty wnoszone w sądzie. Należy uiścić 200 zł za każdy wpis do księgi wieczystej. Tutaj również nabywca mieszkania nie ma żadnego pola na licytowanie się o te koszty, jednakże w porównaniu z innymi opłatami ich wysokość jest marginalna.
Sprawa jest dużo bardziej złożona, jeżeli zakup mieszkania jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu mieszkaniowego. W takim wypadku niezbędne będzie ustanowienie hipoteki, a to wiąże się z kolejnymi kosztami notarialnymi. Wyglądają one podobnie jak przy nabyciu nieruchomości. Przede wszystkim należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych za czynność ustanowienia hipoteki. Również w tym wypadku płatnikiem jest notariusz, który pobiera podatek w wskazanej przez ustawę wysokości. Nie ominie nas także zapłata kolejnej taksy notarialnej. Wpis hipoteki do księgi wieczystej będzie kosztował ustanawiającego dokładnie 200 złotych. Dopiero po opłaceniu wszystkich kosztów ustanowienie hipoteki będzie mogło się uprawomocnić.

admin

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *